JUNIOR < 21 år: Medlemskap inklusive träningsverksamhet

Medlemskap inklusive träningsverksamhet 2022, innehåller;

Information om 2023 års juniorverksamheten på Hofgårds GK kommer i slutet av året!

Är du med i vår träningsverksamhet och har medlemskap i Hofgårds GK 2022 ingår;

  • Fria rangebollar på Hofgårds GK
  • Träning i grupp vår & höst 
  • Sommarläger
  • Medlemskap Blixtorps golfbana (gäller ej junior 19-21 år)
  • Golfskola på Blixtorp v 29 och 32
  • Fritt spel, för dig med hcp, på nästan alla golfbanor i Halland

Junior     -12 år     900 kr
Junior 13-18 år  1 600 kr
Junior 19-21 år  2 900 kr

Välkommen med din anmälan!

Följ träning och aktivitet i kalendern!

Vill du vara med? betala till Bankgiro 5440-6020, ange namn och födelseår på den person som avses. Medlemskapet innehåller också fritt spel på nästan alla Hallands Golfklubbar.

Välkommen!
Har du frågor eller vill anmäla dig kontakta 
hans-inge.carlsson@hofgard.se, tel 0705-692106 eller Kalle@kallepro.se  

Hofgårds GK arrangerar junioraktiviteterna i samverkan med Blixtorps golfbana

Enbart juniormedlemskap i Hofgårds GK 2022;

Vill du bli medlem? betala till Bankgiro 5440-6020, ange namn och födelseår på den person som avses. 
Medlemskapet innehåller också fritt spel på nästan alla Hallands Golfklubbar.

Junior < 12 år    800 kr
Junior 13-18 år    1 000 kr
Junior 19-21 år 2 300 kr

Verksamhetsplan junior

Verksamhetsplanen beskriver det planerade arbetet för juniorverksamheten på Hofgårds GK. Verksamhetsplanen är framtagen av juniorkommittén i samverkan med Svenska Golfförbundet och uppdateras årligen.