Anmälan till juniorträningen 2023

Anmälningsformulär

Juniorverksamheten innehåller träning och spel på Hofgårds GK med Kalle-pro, klubbens tränare. Juniorerna kommer att delas in i mer specifika träningsgrupper om max 10 per grupp och så långt det är möjligt efter önskemål, kunskapsnivå och önskad träningsdag. Vi återkommer med mer information i god tid innan träningsstart v 16. Ps. sist i frågeformuläret har du möjlighet att skriva in egna önskemål. Läs mer om avgifter och innehåll på juniorsidan.

Välkommen till oss och vår juniorverksamhet!

Har du frågor om träningen på Hofgård kontakta kalle@kallepro.se, tel. 0708-892641 
När det gäller frågor om Blixtorp kontakta hans-inge.carlsson@hofgard.se, tel. 0705-692106
Övriga frågor om juniorverksamheten kontakta bengt.ifvarson@hofgard.se.