Klubben

Hofgårds GK startade och registrerades i Sveriges golfförbund 1994. 

Medlemsföreningen presenterar här sina stadgar och aktuell verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen för senaste året publiceras under våren, efter att vårmötet godkänt berättelsen.