Bli ny fullvärdig medlem för resten av 2021 och hela 2022 för 4995:

Vi har inga spelrätter,lån eller andra andelslösningar. Du betalar bara Din årsavgift.

Vi har ett antal rabattavtal med angränsande klubbar.

Se separat sida om greenfeeavtalen.

 

Kommentarer